Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Μο.Δι.Π. ΤΕΙ Ηπείρου 2010 - 2015 (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα)

Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)

Περιγραφή

Με τον όρο «ΜΟ.ΔΙ.Π.» αναφέρεται συγκεκομμένα το κεντρικό υπεύθυνο όργανο (Μoνάδα Διασφάλισης Ποιότητας) κάθε εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβαίνει στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου με την πραγματοποίηση (μέσω) της αξιολόγησης. Ο ρόλος που διαδραματίζει μεταφράζεται σε αρμοδιότητες όπως π.χ. σύλληψη, κατάστρωση, σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ενδεδειγμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού έργου, που συντελείται στην πληρότητά του στα πλαίσια του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

Προς ευχερέστερη επιτέλεση της ευθύνης αυτής, προκρίνεται η αρμονική συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή διασφάλισης ποιότητας), υπό τον ασφαλή γνώμονα την ισοτιμία και την αλληλεγγύη στο τριτοβάθμιο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως λεπτομερώς διαλαμβάνεται στον ιστότοπο: http://www.adip.gr.

 

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός: MEET102
Κατηγορία: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Μο.Δι.Π. ΤΕΙ-Ηπείρου 2010-2015. Ο περί αξιολόγησης λόγος από επικοινωνιακή σκοπιά.

 

Διαφάνειες 1ου μέρους

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ν. 3374/2005, Αξιολόγηση μονάδων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ερωτηματολόγια, Οικονομικά στοιχεία, Αξιολόγηση Λόγου, Αξιολόγηση Πανεπιστημίων.

Βιντεοσκόπηση 1ου μέρους

Αξιολόγηση και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του τμήματος Λογοθεραπείας. Αξιολόγηση ερευνητικού έργου με χρήση βιβλιομετρικών δεικτών.

 

Διαφάνειες 2ου μέρους

Λέξεις-κλειδιά: Λογοθεραπεία, διαδικασίες αξιολόγησης, ακαδημαϊκή ανάπτυξη, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, μεταπτυχιακές σπουδές, λογοπαθολογία, επιστημονικά άρθρα, impact factor, open access, h-index, g-index.

Βιντεοσκόπηση 2ου μέρους

ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: χτες, σήμερα, αύριο. Συζήτηση. Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου.

 

Διαφάνειες 3ου μέρους

Λέξεις-κλειδιά: ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ποιότητα διδασκαλίας, έρευνα, φοιτητική μέριμνα, e-class, αξιολόγηση, ερωτηματολόγια, ευχαριστίες.

Βιντεοσκόπηση 3ου μέρους

Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, ΜΟ.ΔΙ.Π.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Μο.Δι.Π. ΤΕΙ-Ηπείρου 2010-2015.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ν. 3374/2005, Αξιολόγηση μονάδων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ερωτηματολόγια, Οικονομικά στοιχεία.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 2)

Ο περί αξιολόγησης λόγος από επικοινωνιακή σκοπιά

 

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, Αξιολόγηση λόγου, Αξιολόγηση Πανεπιστημίων.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 48)

Αξιολόγηση και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του τμήματος Λογοθεραπείας.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: Λογοθεραπεία, διαδικασίες αξιολόγησης, ακαδημαϊκή ανάπτυξη, πανεπιστημιακοί υπότροφοι, μεταπτυχιακές σπουδές, λογοπαθολογία.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Αξιολόγηση ερευνητικού έργου με χρήση βιβλιομετρικών δεικτών.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 Λέξεις-κλειδιά: Επιστημονικά άρθρα, impact factor, open access, h-index, g-index.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 18)

ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: χτες, σήμερα, αύριο.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: ΜΟ.ΔΙ.Π. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Ποιότητα διδασκαλίας, έρευνα, φοιτητική μέριμνα.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Συζήτηση.

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ε-class, αξιολόγηση, ερωτηματολόγια.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 13)

Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου.

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ευχαριστίες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Διαφάνεια 14)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4203
Αρ. Προβολών :  31748

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -