Ζωικοί Εχθροί (Θεωρία) - Agricultural Entomology & Zoology (Theory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

The aim of this course is the students via teaching methodologies applied and knowledge provided to recognize easily the insect, mite, nematode etc and its caused damages to crop plants and afterwards to implement the appropriate control methods in relation with conventional and integrated management of crop production.

 

Κωδικός: TEXG102
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

 

Επιχειρείται μία πρώτη καταγραφή της επίδρασης των εντόμων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, αποσαφηνίζεται η επιστημονική κατάταξης των ζωικών εχθρών (κυρίως εντόμων, ακάρεων, νηματωδών) στο ζωικό βασίλειο και η σχέση τους με τους υπόλοιπους ζωικούς εχθρούς των φυτών, αλλά και διευκρινίζονται οι κλάδοι της εντομολογίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Ταξινόμηση, ονοματολογία, αρθρόποδο, έντομο, άκαρι.

Καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του σώματος εξωτερικά των εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Εξωσκελετός, έκδυση, κεφαλή, θώρακας, κοιλία, εξαρτήματα.

Καταγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών του σώματος των εντόμων εσωτερικά, καθώς και των βασικότερων μηχανισμών φυσιολογίας των εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Σύστημα, πέψη, αναπαραγωγή, απέκκριση, αιμολέμφος, νευράδα.

Καταγραφή της ανάπτυξης, βιολογικού κύκλου, μεταμόρφωσης, διάπαυσης & αντοχής στο ψύχος των εντόμων. Διάκριση αναπτυξιακών σταδίων των εντόμων, διάγνωση μορφών προνυμφών των εντόμων και αποσαφήνιση των όρων μετακίνηση, διασπορά, μετανάστευση και εξάπλωση των εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Βιολογικός κύκλος, διάπαυση, μετακίνηση.

Περιγραφή των τρόπων επικοινωνίας των εντόμων μεταξύ τους και κατανόηση των τρόπων επιλογής του φυτού-ξενιστή από τα έντομα. Αναφορά των άμεσων & έμμεσων ειδών βλάβης/ζημίας στον ξενιστή, λόγω της προσβολής του από τα έντομα.

 

Λέξεις-κλειδιά: Αλληλοχημεία, φερομόνη, μονοφάγο, πολυφάγο, στοματικό μόριο, προσβολή.

Καταγραφή των σημαντικότερων τάξεων των εντόμων εστιάζοντας στους διαγνωστικούς χαρακτήρες κάθε τάξης των εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Τάξη, απτερυγωτά, ενδοπτερυγωτά, εξωπτερυγωτά, οικογένεια.

Καταγραφή των σημαντικότερων τάξεων των εντόμων εστιάζοντας στους διαγνωστικούς χαρακτήρες κάθε τάξης των εντόμων.

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τάξη, απτερυγωτά, ενδοπτερυγωτά, εξωπτερυγωτά, οικογένεια.

 

 

 

Περιγραφή της κατανομής της πυκνότητας πληθυσμών των εντόμων στη φύση, καθώς επίσης αναφορά της αναγκαιότητας της καταπολέμησής τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: Διακύμανση, δειγματοληψία, αντιμετώπιση, γεωργικές προειδοποιήσεις.

Καταγραφή των δυνητικών μεθόδων & μέτρων καταπολέμησης των ζωικών εχθρών.

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αντιμετώπιση, κρατικό μέτρο, καλλιεργητικό μέτρο, μηχανικό μέτρο, φυσικό μέτρο.

Καταγραφή των δυνητικών μεθόδων & μέτρων καταπολέμησης των ζωικών εχθρών.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αντιμετώπιση, ρυθμιστική ουσία, φερομόνη, στειρωτική ουσία, φυσικός εχθρός.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών & ιδιοτήτων της Υποκλάσεως Acarina.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Φυτοφάγος, αρπακτικός, ποδοπροσακτρίδα, χειληκέρατο.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών & ιδιοτήτων των νηματωδών.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Νήμα, στυλέτο, όγκος, κύστη.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών & ιδιοτήτων των μυριαπόδων, γαστεροπόδων και σπονδυλωτών.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Σαρανταποδαρούσα, σαλιγκάρι, λείμακα, πτηνό, τρωκτικό, αρουραίος.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5655
Αρ. Προβολών :  42474

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -