Ζωικοί Εχθροί (Εργαστήριο) - Agricultural Entomology & Zoology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το ζωικό εχθρό που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

The aim of this course is the students via teaching methodologies applied and knowledge provided to recognize easily the insect, mite, nematode etc and its caused damages to crop plants and afterwards to implement the appropriate control methods in relation with conventional and integrated management of crop production.

 

Κωδικός: TEXG103
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

Κατανόηση των βασικών εννοιών της γεωργικής εντομολογίας & ζωολογίας και αποσαφήνιση της επιστημονικής κατάταξης των ζωικών εχθρών (κυρίως εντόμων, ακάρεων, νηματωδών) στο ζωικό βασίλειο και η σχέση τους με τους υπόλοιπους ζωικούς εχθρούς των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ταξινόμηση, ονοματολογία, αρθρόποδο, έντομο, άκαρι.

 

Διευκρίνιση των τύπων κεφαλής και περιγραφή των εξαρτημάτων της κεφαλής του σώματος των εντόμων.

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Οφθαλμός, κεραία, στοματικό μόριο.

 

Περιγραφή του θώρακα & εξαρτημάτων του σώματος των εντόμων, καθώς επίσης περιγραφή της κοιλίας & των εξαρτημάτων της του σώματος των εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Πόδι, πτέρυγα, κέρκος, ωοθέτης, κεντρί, ψευδόποδες.

Σύντομη περιγραφή του μηχανισμού αναπαραγωγής των εντόμων και της ανάπτυξής τους και επιχειρείται η αποσαφήνιση των σταδίων μεταμόρφωσης των εντόμων μεταξύ των διαφόρων Τάξεων.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εγγενής, παρθενογένεση, βιολογικός κύκλος, ολομετάβολο.

 

Περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών των Τάξεων των εντόμων, που ανήκουν στα Απτερυγωτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Στοματικό μόριο, πτέρυγα, κεραία, πόδι, κέρκος.

 

Περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών των Τάξεων των εντόμων, που ανήκουν στα Εξωπτερυγωτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Στοματικό μόριο, πτέρυγα, κεραία, πόδι, κέρκος, βιολογικός κύκλος.

 

Περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών των Τάξεων των εντόμων, που ανήκουν στα Εξωπτερυγωτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Στοματικό μόριο, πτέρυγα, κεραία, πόδι, κέρκος, βιολογικός κύκλο.

 

Περιγραφή των μορφολογικών χαρακτηριστικών των Τάξεων των εντόμων, που ανήκουν στα Ενδοπτερυγωτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Στοματικό μόριο, πτέρυγα, κεραία, πόδι, κέρκος, βιολογικός κύκλο.

Περιγραφή του αναπτυξιακού σταδίου της προνύμφης, αλλά και της νύμφης, των διαφόρων Τάξεων των ολομετάβολων εντόμων.

 

Λέξεις-κλειδιά: Διάγνωση, ακέφαλος, πολύποδος, κάμπια, ψευδόποδες, βομβύκιο.

Προσπάθεια αναγνώρισης της Τάξης του εντόμου μέσω της προκληθείσης βλάβης στο φυτό-ξενιστής.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Βλάβη, ζημιά, προσβολή, σύμπτωμα, στοματικό μόριο.

Περιγραφή των τρόπων και μεθόδων δημιουργίας συλλογής εντόμων (εντομολόγιο).

 

Λέξεις-κλειδιά: Εντομολόγιο, συλλογή, καρφίτσα, απόχη, ετικέτα, όνομα.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών & ιδιοτήτων των ακάρεων, καθώς και των τρόπων συλλογής τους για το εργαστήριο από τη φύση και τα φυτά.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αρθρόποδο, τσιμπούρι, χειλικέρατο, ποδοπροσακτρίδα, αναρροφητήρας.

Περιγραφή των χαρακτηριστικών & ιδιοτήτων των νηματωδών, καθώς και των τρόπων συλλογή τους για το εργαστήριο από τη φύση και τα φυτά.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Νήμα, στυλέτο, όγκος, κύστη, δειγματοληψία, χρώση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4789
Αρ. Προβολών :  48019

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -