Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία (Εργαστήριο) - Integrated Pest Management (Laboratoyry)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών  με την αναγνώριση των εχθρών της παραγωγής και τις μεθόδους για την αντιμετώπισή τους στην πράξη με φιλοπεριβαλλοντικά μέσα καθώς και  στην απόφαση λήψης μέτρων  την κατάλληλη στιγμή (αναγκαιότητα λήψης μέτρων).

Κωδικός: TEXG105
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στις γενικές έννοιες, μέσα και μέτρα αντιμετώπισης των επιβλαβών εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: καταπολέμηση, χημική καταπολέμηση, καλλιεργητικά μέτρα, παρακολούθηση πληθυσμού.

Αναγνώριση των κυριότερων αρπακτικών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, θήραμα, φυτοφάγος εχθρός.

Αναγνώριση των κυριότερων αρπακτικών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, θήραμα, φυτοφάγος εχθρός.

Αναγνώριση των κυριότερων αρπακτικών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, θήραμα, φυτοφάγος εχθρός.

Αναγνώριση των κυριότερων παρασιτοειδών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, παράσιτο, φυτοφάγος εχθρός.

Αναγνώριση των κυριότερων παρασιτοειδών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, παράσιτο, φυτοφάγος εχθρός.

Αναγνώριση των κυριότερων παρασιτοειδών των εντόμων, εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις κλειδιά: βιολογική καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, παράσιτο, φυτοφάγος εχθρός.

Περιγραφή και τρόπος εφαρμογής των κυριότερων βιολογικών σκευασμάτων ζωικών
οργανισμών που υπάρχουν στο εμπόριο, για την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: βιολογική αντιμετώπιση, καταπολέμηση, φυσικός εχθρός, koppert.

Περιγραφή και τρόπος εφαρμογής των κυριότερων βιολογικών σκευασμάτων
μικροοργανισμών που υπάρχουν στο εμπόριο, για την αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών και ζιζανίων.

 

Λέξεις-κλειδιά: εντομοπαθογόνος, βάκιλλος, καταπολέμηση, ενδοτοξίνη.

Aναγνώριση των κυριότερων παρασιτοειδών & αρπακτικών των εντόμων, καθώς και των διαφόρων μέσων, των εχθρών διαφόρων καλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, παγίδες, αρπακτικό, παρασιτοειδές.

Λαμβάνει χώρα προσπάθεια αποσαφήνισης των κυριοτέρων μηχανισμών βιολογικής αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αντιμετώπιση, ανταγωνιστής, αντιβιοτικό, παρασιτισμός, ανοσοποίηση φυτών, υπομολυσματικότητα.

Περιγραφή των σημαντικότερων ομάδων ακάρεων (αρπακτικά ή παράσιτα), που χρησιμοποιούνται στο βιολογική αντιμετώπιση των εχθρών των καλλιεργειών. Επίσης, περιγραφή των σημαντικότερων φυσικών εχθρών
(βακτήρια, νηματωδοφάγοι μύκητες, αρπακτικοί νηματώδεις) των νηματωδών, εχθρών των καλλλιεργειών.

 

Λέξεις-κλειδιά: αρπακτικό άκαρι, εκτροφή, νηματοβόρος μύκητας, παράσιτο.

Χρησιμοποιούνται ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής των μέσων & μέτρων
φυτοπροστασίας σε πρακτικό επίπεδο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

Λέξεις-κλειδιά: καλλιεργητικά μέτρα, φυσικά και μηχανικά μέτρα, χημική καταπολέμηση, βιολογική αντιμετώπιση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1925
Αρ. Προβολών :  9054

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -