Βιοχημεία - Αρχές Βιοτεχνολογίας (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος

Περιγραφή
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση όλης της ύλης και των εργαστηριακών μεθόδων της Βιοχημείας και των Αρχών της Βιοτεχνολογίας που είναι απαραίτητα στους Τεχνολόγους Γεωπόνους, τόσο σε μελλοντικά μαθήματα (π.χ. Φυσιολογία (φυτών ή ζώων), Εδαφολογία, Φαρμακολογία, Θρέψη φυτών, Λίπανση φυτών, Διατροφή Ζώων), όσο και στην καθημερινή τους πρακτική στο επάγγελμα, μετά την αποφοίτηση.

 

Κωδικός: TEG20020
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

 

Η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στην επιστήμη της βιοχημείας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κύριες έννοιες που υπάρχουν στον κλάδο της βιοχημείας, όπως τα οργανικά μόρια, οι διπλοί δεσμοί και οι ιδιότητες του νερού, τα οποία εμπλέκονται σε πολλά βιοχημικά μονοπάτια.

 

Παρουσίαση 1ης Διάλεξης

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Βιοχημεία, οργανικά μόρια, διπλοί δεσμοί, ιδιότητες του νερού.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 1ης Διάλεξης
 

 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί εισαγωγή στη δομή των πρωτεϊνών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι κύριες δομές και διατάξεις των πρωτεϊνών.

 

Παρουσίαση 2ης Διάλεξης (1ο μέρος)
Παρουσίαση 2ης Διάλεξης (2ο μέρος)

 

Λέξεις - κλειδιά: Πρωτεϊνη, πεπτιδικός δεσμός, α-έλυκα, β-πτυχώσεις.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 2ης Διάλεξης
 

Η παρούσα ενότητα αποτελεί μία επανάληψη των ρυθμιστικών διαλυμάτων. Επίσης παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η εξερεύνηση των πρωτεϊνών. 

 

3η Διάλεξη (ρυθμιστικά διαλύματα)
3η Διάλεξη (εξερεύνηση των πρωτεϊνών)

 

Λέξεις - κλειδιά: Ρυθμιστικά διαλύματα, εξερεύνηση πρωτεϊνών, φυγοκέντριση, χρωματογραφία.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 3ης Διάλεξης

Η παρούσα ενότητα περιγράφει τη λειτουργία των πρωτεϊνών και ιδιαίτερα των ενζύμων τα οποία είναι κατάλυτες βιοχημικών διεργασιών.  

 

Παρουσίαση 4ης Διάλεξης 

 

Λέξεις - κλειδιά: Πρωτεϊνη, ένζυμο, συνένζυμο, κινητική.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 4ης Διάλεξης

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται η θεωρία των βιταμινών και των συνενζύμων. Επίσης γίνεται μια σύντομη αναφορά στο μεταβολισμό. 

 

 

 

Παρουσίαση 5ης Διάλεξης 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Βιταμίνες, συνένζυμο, μεταβολισμός.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 5ης Διάλεξης
 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι δράσης των ενζύμων και των αναστολέων.


Παρουσίαση 6ης Διάλεξης (1ο μέρος)
Παρουσίαση 6ης Διάλεξης (2ο μέρος)

 

Λέξεις - κλειδιά: 'Eνζυμο, αναστολέας, ενεργό κέντρο.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 6ης Διάλεξης

Η ενότητα είναι συνέχεια της προηγούμενης πάνω στα ένζυμα και τη δράση τους. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι μηχανισμοί δράσης αλλά και οι τρόποι ρύθμισης τους. 

 

 

 

Παρουσίαση 7ης Διάλεξης 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: υπόστρωμα, ενεργό κέντρο, πρόσδεση, κινητική, δραστικότητα. 

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 7ης Διάλεξης

Η παρούσα ενότητα αναφέρεται στα σάκχαρα, τους μονοσακχαρίτες και πολυσακχαρίτες. Επίσης όμως παρουσιάζει τις έννοιες των υδατανθρακών. 

 

 

 

Παρουσίαση 8ης Διάλεξης 

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Υδατάνθρακες, σάκχαρα, μονοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 8ης Διάλεξης
 

 

Η ενότητα περιγράφει και εξηγεί τι είναι τα λιπίδια και από τι αποτελούνται. Επίσης περιγράφει τη λειτουργία των βιολογικών κυτταρικών μεμβρανών. 

 

Παρουσίαση 9ης Διάλεξης

 

Λέξεις - κλειδιά: Λιπίδια, χοληστερόλη, κυτταρικές μεμβράνες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 9ης Διάλεξης

Η ενότητα αναφέρεται στο γενετικό υλικό και πιο συγκεκριμένα στα μόρια του DNA και RNA. Επίσης αναλύει τη ροή του γενετικού υλικού. 

 

Παρουσίαση 10ης Διάλεξης

 

Λέξεις - κλειδιά: DNA, RNA, ριβόζη, δεοξυριβόζη, αζωτούχες βάσεις.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 10ης Διάλεξης
 
 Η ενότητα αναφέρεται στη σύνθεση του DNA και του RNA. Συγκεκριμένα περιγράφει όλες τις διαδικασίες αντιγραφής των μορίων και των καταλυτών που εμπλέκονται. Επίσης, γίνεται αναφορά στα Περιοριστικά ένζυμα, ανασυνδυασμένο DNA, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, εφαρμογές της βιοτεχνολογίας (συνθετικά εμβόλια, πρωτεΐνες, διαγονιδιακά φυτά).

 

Παρουσίαση 11ης Διάλεξης

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Αντιγραφή DNA, αντιγραφή RNA, πολυμεράση.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 11ης Διάλεξης

Γίνεται αναφορά σε Σύνθεση πρωτεϊνών και στον γενετικό κώδικα.

 

  

Παρουσίαση 12ης Διάλεξης

 

 

Λέξεις - κλειδιά: Σύνθεση πρωτεϊνών, γενετικός κώδικας, Περιοριστικά ένζυμα, ανασυνδυασμένo  DNA.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 12ης Διάλεξης

Ρύθμιση Γονιδίων σε Πρακαρυώτες και Ευκαρυώτες και Επαναληπτικό μάθημα.

 

Παρουσίαση 13ης Διάλεξης
Επαναληπτική Διάλεξη

 

 Λέξεις - κλειδιά: Επαναληπτικό μάθημα, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία, πρωτεϊνες, αμινοξέα, ένζυμα, ζάκχαρα, λιπίδια, DNA, RNA.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 13ης Διάλεξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  6124
Αρ. Προβολών :  33733

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -