Επαγγελματικές μελέτες - Ανάλυση Τιμών έργων πρασίνων

Γρηγόριος Βάρρας

Περιγραφή

Το παρόν μάθημα αποτελεί προπτυχιακό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου, και αναφέρεται στην ανάλυση και αξιολόγηση των της νομοθεσίας που διέπει τα δημόσια έργα και τις μελέτες των δημόσιων έργων, προσανατολισμένο στα αντικείμενα των Γεωτεχνικών Επιστημών.

 

Κωδικός: TEXG120
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Η παρούσα διάλεξη αποτελεί εισαγωγικό μάθημα  για το αντικείμενο των επαγγελματικών μελετών.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Επαγελματικές μελέτες, τεχνολόγοι γεωπόνοι, δημόσια έργα, δημόσιες μελέτες.

Στην παρούσα διάλεξη αναλύονται οι διαδικασίες που αφορούν τη δημοσίευση νομοθετικών διατάξεων στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σύνταγμα της Ελλάδας, δημόσια έργα, μελέτες.

Στην παρούσα διάλεξη αναφέρονται οι βασικές αρχές του συντάγματος και τα είδη των δικαστηρίων.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Είδη δικαστηρίων, ποινικά, διοικητικά δικαστήρια.

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει ο φάκελος ενός δημοσίου έργου.

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικά χαρκατηριστικά έργων, φάκελος έργου.

Στην ενότητα αυτή αναφέρεται η επιτροπή των διαγωνισμών του δημοσίου και η σημασία αυτής στην αξιολόγηση των έργων.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Επιτροπή διαγωνισμών, αξιολόγηση έργων.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα στάδια διενέργεια διαγωνισμού ενός δημόσιου έργου.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαγωνισμός δημοσίου, δημόσιο έργο, δημόσια μελέτη.

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται τα στάδια για τον έλεγχο και την αξιολόγηση προσφοράς για μελέτη δημόσιων έργων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αξιολόγηση προσφορών, μελέτη δημοσίων έργων.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τεχνικών επιχειρήσεων.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές επιχειρήσεις, δημόσια έργα.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των τεχνικών έργων και οι ιδιαιτερότητες αυτών.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικά έργα, δημόσια έργα.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των δημοσίων έργων και των δημοσίων μελετών.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσια έργα, δημόσιες μελέτες.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την προκήρυξη ενός δημόσιου έργου ή μιας δημόσιας μελέτης.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαγωνισμός, δημόσια έργα, μελέτες.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται όλα τα στάδια για την προκήρυξη ενός διαγωνισμού δημοσίου έργου.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Δημόσιο έργο, διαγωνισμός.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό ενός δημοσίου έργου.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Διαγωνισμός δημοσίου, δικαιολογητικά.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2962
Αρ. Προβολών :  36053

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -