Αγγλική Ορολογία

Μελπομένη (Μελίνα) Νησιώτη

Περιγραφή

The meaning of english

Το μάθημα αυτό αποτελεί τη βασική εισαγωγή των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα, σε σχέση με το επιστημονικό πεδίο της λογοπαθολογίας και των διαταραχών της επικοινωνίας. Για πρώτη φορά θα γίνει η απόδοση των αγγλικών όρων στα Ελληνικά τα οποία άπτονται της διαγνωστική διαδικασίας καθώς και της θεραπευτικής παρέμβασης και αποκατάστασης στις επικοινωνιακές διαταραχές παιδιών και ενηλίκων.

Κωδικός: LOGO129
Κατηγορία: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της φωνολογίας και της άρθρωσης. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Φωνολογικές διαταραχές, διαταραχές της άρθρωσης. ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις γλωσσικές διαταραχές. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Γλωσσικές διαταραχές, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτισμός, αυτιστικό φάσμα, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ΕΜΔ). Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στην ακοολογία. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακοολογία, βαρηκοΐα, κώφωση, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της ροής. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Ροή ομιλίας, τραυλισμός, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της φωνής και της αντήχησης. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαταραχές φωνής, διαταραχές αντήχησης, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές επικοινωνίας στην λαρυγγεκτομή. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Λαρυγγεκτομή, επικοινωνία, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της αφασίας και του συνδρόμου δεξιού ημισφαιρίου (ΣΔΗ). Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αφασία, ορολογία, σύνδρομο δεξιού ημισφαιρίου, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της άνοιας. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Άνοια, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (ΚΕΚ). Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Kρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της δυσαρθρίας και της απραξίας. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Απραξία, δυσαρθρία, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο που αναφέρεται στις διαταραχές της κατάποσης και την δυσφαγία. Η ανάπτυξή του γίνεται μέσω ασκήσεων ακρόασης (listening), αναγνωστικής κατανόησης επιστημονικών κειμένων (reading comprehension), συγγραφής (writing) και μετάφρασης (translation).

 

Λέξεις Κλειδιά: Δυσφαγία, ορολογία, μετάφραση, κατανόηση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4703
Αρ. Προβολών :  19373

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -