Κλινική Άσκηση στη Λογοπαθολογία – 4

Διονύσιος Ταφιάδης

Περιγραφή

adults

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται περαιτέρω για θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σχετικά με τις επίκτητες νευρογενείς διαταραχές λόγου-ομιλίας των ενηλίκων, δυσφαγίας και διαταραχές φωνής.

Ειδικότερα, έρχονται σε επαφή με θέματα διάγνωσης, διαφοροδιάγνωσης, αξιολόγησης και θεραπευτικής αποκατάστασης ενηλίκων με διαταραχές αφασίας, προφορικής δυσπραξίας και δυσαρθρίας.

Οι φοιτητές καταρτίζονται στην εφαρμογή διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης της αφασίας, της δυσπραξίας, της δυσαρθρίας, της δυσφαγίας και της δυσφωνίας καθώς και στην οργάνωση του κατάλληλου θεραπευτικού προγράμματος για κάθε τύπο των παραπάνω διαταραχών επικοινωνίας.

Οι κλινικές ώρες διεξάγονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, νηπιαγωγεία, σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ιωαννίνων καθώς και στην Κλινική του τμήματος Λογοθεραπείας του ΤΕΙ, υπό την εποπτεία επαγγελματιών Λογοθεραπευτών/Λογοπαθολόγων και καθηγητών του τμήματος.

Κωδικός: LOGO138
Κατηγορία: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών στην αφασία και διαφορική διάγνωση από άλλες λογοπαθολογικές διαταραχές.

Λέξεις Κλειδιά: Αφασία Broca, κατονομαστική αφασία, αφασία Wernicke, ολική αφασία, κλινική εικόνα.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση με διάφορους μεθόδους των διαταραχών στην αφασία και των μεθόδων θεραπευτικής παρέμβασης και υλικών για την ανάταξη τους

 

Λέξεις Κλειδιά:Αφασία, διαγνωστικές προσεγγίσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών και στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση με διάφορους μεθόδους των διαταραχών στην άνοια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Άνοια, κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, διαγνωστικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων θεραπευτικής παρέμβασης και υλικών για την ανάταξη των διαταραχών στην άνοια.

 

Λέξεις Κλειδιά: Άνοια, θεραπευτικές προσεγγίσεις, υλικά παρέμβασης.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών και στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση με διάφορους μεθόδους των διαταραχών στα ΚΕΚ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΚΕΚ, διαγνωστικές προσεγγίσεις, κλινική εικόνα.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Ανάπτυξη και στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων θεραπευτικής παρέμβασης και υλικών για την ανάταξη των διαταραχών σε ΚΕΚ

 

Λέξεις Κλειδιά: ΚΕΚ, θεραπευτικές προσεγγίσεις, υλικά παρέμβασης.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών στην δυσαρθρία και διαφορική διάγνωση μεταξύ τους. Αναφορά στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση με διάφορους μεθόδους των διαταραχών στην δυσαρθρία

 

Λέξεις Κλειδιά: Χαλαρή Δυσαρθρία, Υπερκινητική Δυσαρθρία, Υποκινητική Δυσαρθρία, Σπαστική Δυσαρθρία, Αταξική Δυσαρθρία, Μικτές Δυσαρθρίες, κλινική εικόνα.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων θεραπευτικής παρέμβασης και υλικών για την ανάταξη των διαταραχών στην δυσαρθρία

 

Λέξεις Κλειδιά: Δυσαρθρία, διαγνωστικές προσεγγίσεις, διαφοροποίηση θεραπευτικές προσεγγίσεις. υλικά παρέμβαση.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα της απραξίας, στην ανάπτυξη και στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων διαγνωστικής και θεραπευτικής παρέμβασης της απραξίας

 

Λέξεις Κλειδιά: Απραξία, διαγνωστικές προσεγγίσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των σχιστιών, στην ανάπτυξη και στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων διαγνωστικής και θεραπευτικής παρέμβασης των διαταραχών τους.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χειλεοσχιστία, υπερώιοσχιστια, κλινική εικόνα.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των σχιστιών, στην ανάπτυξη και στοιχειοθετημένη επιστημονικά χρήση των μεθόδων διαγνωστικής και θεραπευτικής παρέμβασης των διαταραχών τους

 

Λέξεις Κλειδιά: Χειλεοσχιστία, υπερώιοσχιστια διαγνωστικές προσεγγίσεις, θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών της ροής. Στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση, των διαταραχών της ροής, και η ταξινόμησή τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαταραχές ροής, τραυλισμός, κλινική εικόνα, διαγνωστικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Αναφορά στην κλινική εικόνα των διαταραχών αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ). Στοιχειοθετημένη επιστημονικά διάγνωση και αξιολόγηση με διάφορους μεθόδους των διαταραχών αυτών.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΔΑΦ, κλινική εικόνα, διαγνωστικές προσεγγίσεις.

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2020
Αρ. Προβολών :  15531

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -