Ημερίδα URBAN Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης Αστικού και Περιαστικού Πράσινου (Επιστημονικός υπεύθυνος έργου URBAN: Δρ. Γρηγόριος Βάρρας)

Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)

Περιγραφή

Ο σκοπός του έργου URBAN είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παραχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απικονίζει διακριτά layers με σενάρια επιπτώσεων.

 Πρόγραμμα Ημερίδας - Άρτα

Πρόγραμμα Ημερίδας - Ιωάννινα

 

Κωδικός: MEET100
Κατηγορία: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Μια μικρή γνωριμία με το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού και τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού. Η Ευρωπαική Συνθήκη για το Τοπίο και το δίκτυο UNISCAPE.

Διαφάνειες 1ου μέρους

Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 1ου μέρους

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Αμβρακικός Κόλπος, Ανακύκλωση και Καθαρισμος Υδάτων, Απειλούμενα Υδρόβια, Λαθροθηρία, Case studies.

 

Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο και το δίκτυο UNISCAPE.Διαχείριση αστικού πράσινου, ανάγκες σε νερό.Διαχείριση αστικού πράσινου, το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών. Διαχείριση αστικού πράσινου, το μεταχρωματικό έλκους του πλατάνου.Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, παρουσίαση της ομάδας πολιτών Urban Landscapes.Το έργο Νέα Γνώση: URBAN. Η ψηφιακή πλατφόρμα (Δενδρολόγιο) του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου.

Διαφάνειες 2ου μέρους

Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 2ου μέρους

Λέξεις κλειδιά: Τοπίο, Uniscape, European Landscape Convention, Άρδευση, Στράγγιση, URBAN, Φοινικοειδή, Κόκκινο σκαθάρι, Δενδροχειρουργική, Φυτουγειονομικός έλεγχος, Μεταχρωματικό έλκος πλατάνου, κλάδευση πλατάνου, αστικό περιβάλλον, αστικό πράσινο, φυσικό περιβάλλον, κλιματολογικές συνθήκες, αστικό πράσινο, terrain, εξατμισοδιαπνοή, MMS, WRF, περιαστικό πράσινο, ψηφιακή πλατφόρμα Δενδρολόγιο, μοντελοποίηση φυτών, καταγεγραμμένα είδη δένδρων, Μικροκλιματικό μοντέλο πρόγνωσης, μικροκλιματικές παράμετροι, βιοκλιματικές παράμετροι, URBAN forestry, ENVI-met, αστικά κέντρα.

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, από ομάδα πολιτών. Κλείσιμο Ημερίδας - Ευχαριστίες, Παρουσίαση Τέλους.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 3ου μέρους

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνία των πολιτών, αστικό τοπίο, αξιλόγηση υπηρεσίας πρασίνου πόλεως.

Μια μικρή γνωριμία με το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού και τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

 

Λέξεις κλειδιά: Αμβρακικός Κόλπος, Ανακύκλωση και Καθαρισμός Υδάτων, Απειλούμενα Υδρόβια, Λαθροθηρία.

Η Ευρωπαική Συνθήκη για το Τοπίο και το δίκτυο UNISCAPE.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 79)

 

 

Λέξεις κλειδιά: Case studies.

Η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο και το δίκτυο UNISCAPE.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπίο, Uniscape, European Landscape Convention.

Διαχείριση αστικού πράσινου, ανάγκες σε νερό.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 2)

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Άρδευση, Στράγγιση, URBAN.

Διαχείριση αστικού πράσινου, το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 19)

 

Λέξεις κλειδιά: Φοινικοειδή, Κόκκινο σκαθάρι, Δενδροχειρουργική, Φυτουγειονομικός έλεγχος.

Διαχείριση αστικού πράσινου, το μεταχρωματικό έλκους του πλατάνου.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 39)

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταχρωματικό έλκος πλατάνου, κλάδευση πλατάνου.

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, παρουσίαση της ομάδας πολιτών Urban Landscapes.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 40)

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπίο, αστικό περιβάλλον, αστικό πράσινο.

Το έργο Νέα Γνώση: URBAN.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 41)

 

 

Λέξεις κλειδιά: URBAN, φυσικό περιβάλλον, κλιματολογικές συνθήκες, αστικό πράσινο, terrain, εξατμισοδιαπνοή, MMS, WRF.

 

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα (Δενδρολόγιο) του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 78)

 

Λέξεις κλειδιά: URBAN, περιαστικό πράσινο, ψηφιακή πλατφόρμα Δενδρολόγιο, μοντελοποίηση φυτών, καταγεγραμμένα είδη δένδρων.

 

 

 

Μοντελοποίηση και ανάλυση μικροκλιματικών συνθηκών και σχετικές εφαρμογές στο πλαίσιο της ψηφιακής πλατφόρμας (Δενδρολόγιο) του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 116)

 

Λέξεις κλειδιά: Μικροκλιματικό μοντέλο πρόγνωσης, μικροκλιματικές παράμετροι, βιοκλιματικές παράμετροι, URBAN forestry, ENVI-met, WRF, αστικά κέντρα.

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, από ομάδα πολιτών.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνία των πολιτών, αστικό τοπίο, αξιλόγηση υπηρεσίας πρασίνου πόλεως.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4624
Αρ. Προβολών :  43566

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -