Ημερίδα ΤΕΙ Ηπείρου: Διασφάλιση Ποιότητας σε περιόδους κρίσης (Επιστημονική υπεύθυνη έργου ΜΟ.ΔΙ.Π: Δρ. Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα)

Δρ. Ευγενία Τόκη (Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου | Εκδηλώσεις - Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες)

Περιγραφή

Με τον όρο «ΜΟ.ΔΙ.Π.» αναφέρεται συγκεκομμένα το κεντρικό υπεύθυνο όργανο (Μoνάδα Διασφάλιση Ποιότητας) κάθε εκπαιδευτικού Ιδρύματος, που προβαίνει στο συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών που απαιτούνται για την διασφάλιση της ποιότητας ενός έργου με την πραγματοποίηση (μέσω) της αξιολόγησης. Ο ρόλος που διαδραματίζει μεταφράζεται σε αρμοδιότητες όπως π.χ. σύλληψη, κατάστρωση, σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ενδεδειγμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, τόσο του διδακτικού, όσο και του ερευνητικού έργου, που συντελείται στην πληρότητά του στα πλαίσια του Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 

Προς ευχερέστερη επιτέλεση της ευθύνης αυτής, προκρίνεται η αρμονική συνεργασία με την Α.ΔΙ.Π. (Αρχή διασφάλισης ποιότητας), υπό τον ασφαλή γνώμονα την ισοτιμία και την αλληλεγγύη στο τριτοβάθμιο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως λεπτομερώς διαλαμβάνεται στον ιστότοπο: http://www.adip.gr.

Πρόγραμμα Ημερίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός: MEET101
Κατηγορία: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Διασφάλιση ποιότητας σε περιόδους κρίσης. Πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης - Εμπόδια και Ευκαιρίες.

Διαφάνειες 1ου μέρους

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Λύση προβλημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αναγνωρισιμότητα Πτυχίων, Συγκρισιμότητα Πτυχίων, Κινητικότητα φοιτητών, Κουλτούρα, Κουλτούρα Ιδρύματος, Χρόνος αξιολόγησης, Δημιουργική αξιολόγηση.

Βιντεοσκόπηση 1ου μέρους

 

Η συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων. Διοργάνωση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας. Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης - προβλήματα και προοπτικές του Ιδρύματος. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Διαφάνειες 2ου μέρους

Λέξεις-κλειδιά: Έννοια αξιολόγησης, Αρχές σχεδιασμού αξιολόγησης, Διαδικασία αξιολόγησης, Υλοποίηση αξιολόγησης, Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών. Αυτοαξιολόγηση, Στρατηγικοί Στόχοι, Αριστεία, Διεθνοποίηση, Αξιολόγηση Μεγεθών Ιδρύματος, Διασφάλιση Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π., Πιστοποίηση Α.Ε.Ι., Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, Απόφαση Πιστοποίησης.

 Βιντεοσκόπηση 2ου μέρους

Συζήτηση, Ομιλία Περικλή Τάγκα, Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου.

 

Διαφάνειες 3ου μέρους

 

Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Αξιολόγηση, Στόχοι μαθημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π., Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Ντετερμινισμός, Συνδιαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με φοιτητές, Συμπεράσματα, Κουλτούρα ποιότητας, Κλείσιμο Ημερίδας, Ευχαριστίες.

Βιντεοσκόπηση 3ου μέρους

Σύντομος Χαιρετισμός Ευρυπίδη Γλαβά, Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα, Λύση προβλημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Διασφάλιση ποιότητας σε περιόδους κρίσης.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: ΜΟ.ΔΙ.Π., Διασφάλιση Ποιότητας, Αξιολόγηση, Πιστοποίηση, Ανώτατη Εκπαίδευση, Μαθησιακά Αποτελέσματα, Αναγνωρισιμότητα Πτυχίων, Συγκρισιμότητα Πτυχίων, Κινητικότητα φοιτητών.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 2)

Πρακτικά ζητήματα αξιολόγησης - Εμπόδια και Ευκαιρίες.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Κουλτούρα Ιδρύματος, αξιολόγηση, χρόνος αξιολόγησης, δημιουργική αξιολόγηση.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 42)

Η συμβολή της εξωτερικής αξιολόγησης στην εξέλιξη Τμημάτων. Διοργάνωση αυτοδύναμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας.

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: Έννοια αξιολόγησης, αρχές σχεδιασμού αξιολόγησης, Διαδικασία αξιολόγησης, Υλοποίηση αξιολόγησης, Αναμόρφωση προγράμματος σπουδών.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης - προβλήματα και προοπτικές του Ιδρύματος.

 

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, Στρατηγικοί Στόχοι, Αριστεία, Διεθνοποίηση, Αξιολόγηση Μεγεθών Ιδρύματος.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 29)

Σχεδιασμός και ανάπτυξη του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

Διαφάνειες Παρουσίασης

 

Λέξεις-κλειδιά: Διασφάλιση Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π., Πιστοποίηση Α.Ε.Ι., Έκθεση Αυτοαξιολόγησης, Απόφαση Πιστοποίησης.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 54)

Συζήτηση.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κουλτούρα, Αξιολόγηση, Στόχοι μαθημάτων, ΜΟ.ΔΙ.Π.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

Ομιλία Περικλή Τάγκα.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση, Αξιολόγηση, Ντετερμινισμός, Συνδιαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών με φοιτητές.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 2)

Κλείσιμο Ημερίδας από την Δήμητρα Ζωάκη - Μαλισιόβα, Επιστημονική Υπεύθυνη του έργου.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Συμπεράσματα, Κουλτούρα ποιότητας, Κλείσιμο Ημερίδας, Ευχαριστίες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από Διαφάνεια 3)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2710
Αρ. Προβολών :  41382

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -