Γενική Φυτοπαθολογία (Εργαστήριο) - General Phytopathology (Laboratory)

Δήμητρα Ζωάκη-Μαλισιόβα

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση οι φοιτητές μέσα από τις διδασκόμενες μεθοδολογίες και κλείδες να αναγνωρίζουν εύκολα τόσο το αίτιο του παθογόνου που προσβάλλει τα καλλιεργούμενα φυτά όσο και τις προκαλούμενες ζημιές σε αυτά και να προτείνουν τις πλέον κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή του, στη συμβατική και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της φυτικής παραγωγής.

The aim of this course is the students via teaching methodologies applied and knowledge provided to recognize easily the pathogen and its caused damages to crop plants and afterwards to implement the appropriate control methods in relation with conventional and integrated management of crop production.

 

Κωδικός: TEXG101
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Επιχειρείται μία πρώτη γνωριμία με το εργαστήριο φυτοπαθολογίας, περιγραφή του βασικού εξοπλισμού ενός εργαστηρίου φυτοπαθολογίας και αναφορά των κανόνων ασφαλείας.

 

 

Λέξεις-κλειδιά: φυτοπροστασία, τρυβλίο, μικροσκόπιο, ασφάλεια.

Περιγράφονται οι βασικότεροι μικροβιολογικοί μέθοδοι και τεχνικές χειρισμού των μικροοργανισμών σε ένα εργαστήριο φυτοπαθολογίας.

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Απομόνωση, καλλιέργεια, θρεπτικό υλικό, μικροοργανισμός, αποικία, αποστείρωση.

Συνοπτική αναφορά δημιουργίας ασηπτικών συνθηκών για την καλλιέργεια των μικροοργανισμών στο εργαστήριο.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Καλλιέργεια, εμβολιασμός, επώαση, μικροοργανισμός.

Απόκτηση βασικών γνώσεων περί των ομάδων κατάταξης των μικροοργανισμών και τρόπου παρατήρησής τους στο μικροσκόπιο.

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ευκαρυωτικός, προκαρυωτικός, μεγέθυνση, μύκητας, βακτήριο, προσήλωση.

Αναγνώριση και διάκριση των μυκηλιακών κατασκευών ως κατασκευές αγενούς και εγγενούς τρόπου αναπαραγωγής τους, καθώς και ταξινόμηση τω μυκήτων.

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Παράσιτο, σαπρόφυτο, υφή, μυκήλιο, καρποφορία, κονίδιο.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, μετάδοση, ταξινόμηση κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των πρωτοζώων και χρωμίστων (Οικογένεια Pythiaceae), που προσβάλλουν τα φυτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ωομύκητας, πύθιο, φυτόφθορα, ζωοσπόριο, ωοσπόριο.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των χρωμίστων (Οικογένεια Peronosporaceae), που προσβάλλουν τα φυτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ωομύκητας, περονόσπορος, λευκή σκωρίαση, ζωοσπόριο, ωοσπόριο, μυζητήρας.

 

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των ασκομυκήτων, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ασκός, ασκοσπόριο, κονίδιο, καρποφορία, ωίδιο, κλειστoθήκιο.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των βασιδιομυκήτων, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Βασίδιο, βασιδιοσπόριο, καρποφορία, μανιτάρι, σκωρίαση, μυκηλιακός κρίκος.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των αδηλομυκήτων, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κονίδιο, κονιδιοφόρος, ατελής μορφή.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων των βακτηρίων, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

 

Λέξεις-κλειδιά:  Προκαρυωτικός, μαστίγιο, χρώση Gram, γραμμική διασπορά.

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, ταξινόμηση, κ.λπ.) των ιών που προσβάλλουν τα φυτά, αλλά και τρόποι ανίχνευσης της παρουσίας τους και ταυτοποίησής τους στο εργαστήριο.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Διασυστηματικό, ιοσωματίδιο, αδρανοποίηση, τρόποι μετάδοσης, φυτό-δείκτης, ELISA.

 

 

Απόκτηση βασικών γνώσεων περί των μη-παρασιτικών ασθενειών, αλλά και ων μετασυλλεκτικών ασθενειών μέσω μικροσκοπικών παρατηρήσεων, καθώς επίσης αναφορά των άμεσων και έμμεσων τρόπων εκτίμησης του πληθυσμού μίας μικροβιακής καλλιέργειας στο εργαστήριο.

 

Λέξεις-κλειδιά: Τροφοπενία, μυκοτοξίνη, αιματοκυτταρόμετρο.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5071
Αρ. Προβολών :  25798

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -