Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος των Στραγγίσεων παρουσιάζονται τεχνικές και δεξιότητες  που διαπραγματεύονται  την απομάκρυνση του πλεονάζοντος νερού μιας περιοχής, είτε αυτό βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια ή μέσα στο έδαφος, με βασικό σκοπό να καταστεί η  περιοχή αυτή πιο κατάλληλη για τη χρησιμοποίησή της από τον άνθρωπο. Επίσης παραθέτεται οικονομοτεχνική διερεύνηση των  διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των Στραγγίσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη ενός στραγγιστικού δικτύου.

 

Κωδικός: TEXG112
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φαινόμενη πυκνότητα, πορώδες, υγρασία κατ’ όγκο.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φαινομενική πυκνότητα, υγρασία κατά βάρος, βαθμός κορεσμού.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νόμος του Darcy, οριζόντια εδαφική στήλη, πραγματική ταχύτητα ροής.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά: Ελεύθερη εκροή, υδραυλική  αγωγιμότητα.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαπερατά στρώματα, οριζόντια κίνηση.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την κίνηση του νερού στο έδαφος.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κλειστός υπό πίεση υδροφορέας, διαπερατόμετρο.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την μέτρηση της υδραυλικής αγωγιμότητας στον αγρό.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Maasland και Haskew, τύπος του Ernst. 

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μέθοδος του  Hooghoutdt, μέθοδο του  Kirkham, μέθοδος του Τερζίδη.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ισαποχή των στραγγιστικών αγωγών.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών.

 

Λέξεις κλειδιά: μέθοδος του Ernst, μέθοδος του Hooghoutdt,  μέθοδος του Τερζίδη.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την ασταθή στράγγιση των εδαφών.

 

Λέξεις κλειδιά: Απλουστευμένη μέθοδος των Glover - Dumm - Van Beers, μέθοδος της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων των Η.Π.Α.  

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση τον υπολογισμό των διατομών τάφρων και δραίνων. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός διατομών τάφρων.

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση τον υπολογισμό των διατομών τάφρων και δραίνων. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός των διατομών δραίνων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3942
Αρ. Προβολών :  38842

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -