Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι (Εργαστήριο)

Γρηγόριος Βάρρας

Περιγραφή

 

Το παρόν μάθημα αποτελεί το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε καλλωπιστικού φυτικού υλικού, τις καλλιεργητικές του φροντίδες και τους εχθρούς και τις ασθένειές του, για την εφαρμογή τους σε αστικά τοπία.

 

 

Κωδικός: TEXG121
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η παρούσα διάλεξη αποτελεί εισαγωγικό μάθημα  για το αντικείμενο των καλλωπιστικών φυτών και την ταξινόμηση τους.

Λέξεις κλειδιά: Καλλωπιστικά φυτά, εισαγωγή.

Στην παρούσα διάλεξη αναλύονται οι τρόποι διαχωρισμού και τα χαρακτηριστικά των φύλλων, των ανθέων και των καρπών των καλλωπιστικών φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Χαρακτηριστικά φυτών, φύλλων, ανθέων.

Στην παρούσα διάλεξη αναλύεται η διαδικασία ταξινόμησης και ονοματολογίας των καλλωπιστικών φυτών.

Λέξεις κλειδιά: Ταξινόμηση φυτών, ονοματολογία.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικοί θάμνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Χρήσεις, εχθροί, ασθένιες καλωπιστικών φυτών.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικοί θάμνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αστικά τοπία. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Αστικό τοπίο, χρήσεις θάμνων, εχθροί, ασθένειες.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικοί θάμνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αστικά τοπία. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Αστικό τοπίο, θάμνοι, εχθροί, ασθένειες.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικά δένδρα οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε αστικά τοπία. Επίσης παρουσιάζονται και οι εχθροί και η ασθένειες του κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Καλλωπιστικά δέντρα, εχθροί, ασθένειες.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται καλλωπιστικά τα οποία χρησιμοποιούνται σε θερμές περιοχές. Επίσης παρουσιάζονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε φυτού καθώς και η χρήση του.

Λέξεις κλειδιά: Θερμές περιοχές, απαιτήσεις φυτών, χρήση.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές παραγωγής καλλωπιστικών φυτών, καθώς και η εξαγωγή μεγάλου μεγέθους φυτών για μεταφύτευση.

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές παραγωγής, μεταφυτεύσεις.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι τεχνικές μεταφοράς των προς μεταφύτευση καλλωπιστικών φυτών καθώς και οι διαδικασίες μεταφύτευσης και υποστύλωσης τους.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνικές μεταφόρτωσης, μεταφύτευση φυτών, υποστήλωση.

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται τα μηχανήματα εξαγωγής των προς μεταφύτευση καλλωπιστικών φυτών καθώς και οι διαδικασίες μεταφύτευσης φυτών με μπάλα. Επίσης παρουσιάζεται η διαδικασία φύτευσης γυμνόριζων και εμβολιασμένων φυτών.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταφύτευση φυτών, φύτευση γυμνόριζων και εμβολιασμένων φυτών.

Στην παρούσα διάλεξη αναλύονται οι οδηγίες δημιουργίας φυτολογίου.

 

Λέξεις κλειδιά: Φυτολόγιο, φυτά.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι αγενούς αναπαραγωγής κάθε φυτού.

Λέξεις κλειδιά: Αναπαραγωγή φυτών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4481
Αρ. Προβολών :  33737

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -