Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (COMP113)Ιωάννης Τσούλος
.
Αρχιτεκτονική υπολογιστών (COMP115)Φώτιος Βαρτζιώτης
.
Ηλεκτρονικό εμπόριο (COMP100)Ιωάννης Τσούλος
.
Θεωρία Υπολογισμού (COMP112)Αλέξανδρος Τζάλλας
.
Λειτουργικά Συστήματα (COMP116)Δημήτριος Λιαροκάπης
.
Προγραμματισμός Διαδικτύου (COMP114)Ιωάννης Τσούλος
.
Προγραμματισμός Ι (COMP111)Αλέξανδρος Τζάλλας
.
Προγραμματισμός κινητών συσκευών (COMP101)Ιωάννης Τσούλος
.
Προχωρημένα Θέματα Προγραμματισμού Δικτύων (COMP120)Φώτιος Βαρζιώτης
.
Συστήματα τηλεκπαίδευσης (COMP119)Δημήτριος Λιαροκάπης
.
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (COMP117)Φώτης Βαρζιώτης
.
Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες (COMP118)Κωνσταντίνος Αγγελής
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (COMP102)Κωσταντίνος Αγγέλης
.