Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ACC106)Διακομιχάλης Μιχαήλ
.
Αρχές Μάρκετινγκ (ACC111)Τριάρχη Ειρήνη
.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ACC115)Χύτης Ευάγγελος
.
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ACC114)Ειρήνη Τριάρχη
.
Διοικητική των επιχειρήσεων (Management) (ACC141)Καραμάνης Κωνσταντίνος
.
Εισαγωγή στη λογιστική (ACC102)Κυπριωτέλης Ευστράτιος
.
Ελεγκτική (ACC107)Διακομιχάλης Μιχαήλ
.
Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο (ACC113)Παππά Βιβή
.
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ACC116)Χύτης Ευάγγελος
.
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (ACC112)Τριάρχη Ειρήνη
.
Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (ACC110)Διακομιχάλης Μιχαήλ
.
Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών (ACC108)Διακομιχάλης Μιχαήλ
.
Μακροοικονομική (ACC101)Καραμάνης Κωνσταντίνος
.
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (ACC117)Χύτης Ευάγγελος
.
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (ACC118)Χύτης Ευάγγελος
.
Μικροοικονομική(Microeconomics) (ACC140)Καραμάνης Κωνσταντίνος
.
Οικονομική Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις (ACC105)Καραμάνης Κωνσταντίνος
.
Πληροφορική 1 (ACC136)Χρήστος Γκόγκος
.
Πληροφορική 2 (ACC137)Χρήστος Γκόγκος
.
Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων (ACC100)Καραμάνης Κωνσταντινος
.