Επιστημονικοί υπεύθυνοι

Περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου| Εκδηλώσεις- Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες: Δρ. Ευγενία Τόκη.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών τμήματος Λογοθεραπείας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11πμ στο θέατρο Πέλος & Αλέκα Κατσέλη της ΣΕΥΠ Ιωαννίνων. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των φοιτητών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ώστε να οργανώσουν τα βήματα της σταδιοδρομίας τους και να προσαρμοστούν στο νέο τους ρόλο και τις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχει

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Δεν υπάρχουν.