Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" την την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 , 10.00πμ. στο Θέατρο της ΣΕΥΠ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ενημερωτικού χαρακτήρα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχει

Επιστημονικοί υπεύθυνοι

Περισσότερα

Επιστημονική Υπεύθυνη Πράξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου| Εκδηλώσεις- Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες - Ημερίδες: Δρ. Ευγενία Τόκη.