Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (ACC106)Διακομιχάλης ΜιχαήλA- 
Αρχές Μάρκετινγκ (ACC111)Τριάρχη ΕιρήνηA+ 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ACC115)Χύτης ΕυάγγελοςA- 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ACC114)Ειρήνη ΤριάρχηA- 
Διοικητική των επιχειρήσεων (Management) (ACC141)Καραμάνης ΚωνσταντίνοςA- 
Εισαγωγή στη λογιστική (ACC102)Κυπριωτέλης ΕυστράτιοςA+ 
Ελεγκτική (ACC107)Διακομιχάλης ΜιχαήλA- 
Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο (ACC113)Παππά ΒιβήA- 
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (ACC116)Χύτης ΕυάγγελοςA- 
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική (ACC112)Τριάρχη ΕιρήνηA- 
Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια (ACC110)Διακομιχάλης ΜιχαήλA+ 
Λογιστική Εθνικών Λογαριασμών (ACC108)Διακομιχάλης ΜιχαήλA- 
Μακροοικονομική (ACC101)Καραμάνης ΚωνσταντίνοςA- 
Μηχανογραφημένη Λογιστική Ι (ACC117)Χύτης ΕυάγγελοςA- 
Μηχανογραφημένη Λογιστική ΙΙ (ACC118)Χύτης ΕυάγγελοςA- 
Μικροοικονομική(Microeconomics) (ACC140)Καραμάνης ΚωνσταντίνοςA- 
Οικονομική Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις (ACC105)Καραμάνης ΚωνσταντίνοςA+ 
Πληροφορική 1 (ACC136)Χρήστος ΓκόγκοςA- 
Πληροφορική 2 (ACC137)Χρήστος ΓκόγκοςA- 
Χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων (ACC100)Καραμάνης ΚωνσταντινοςA-