Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 4: Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία

Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία

Σκοπός της Ενότητας

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι: (i) η ανάλυση της προσεκτικής επιλογής υποψηφίων, (ii) η περιγραφή των έγκυρων τεστ αξιολόγησης, (iii) ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των έγκυρων τεστ αξιολόγησης, (iv) η εφαρμογή των τεστ αξιολόγησης στην πράξη, (v) και η ανάλυση των διαφορετικών τεστ αξιολόγησης, των χαρακτηριστικών τους καθώς και οι προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή τους.

Λέξεις-Κλειδιά

 

 • Προσεκτική Επιλογή Υποψηφίων Εργαζομένων,
 • Εγκυρότητα Τεστ Αξιολόγησης
 • Αξιοπιστία Αξιολόγησης
 • Τεστ Νοητικών Ικανοτήτων
 • Τεστ Κινητικών και Σωματικών Ικανοτήτων
 • Μέτρηση Προσωπικότητας
 • Διαδικτυακά Τεστ Αξιολόγησης
 • Δείγματα Εργασία
 • Κέντρα Αξιολόγησης του Management
 • Συνέντευξη Επιλογής Υποψηφίων
 • Διαχείριση Συνεντεύξεων