Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 7: Διοίκηση Προσωπικού vs Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Προσωπικού vs Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Στόχοι Ενότητας

Στόχοι της ενότητας είναι να: (i) προσδιορίζετε τις ομοιότητες αλλά και τις διαφορές μεταξύ της Διοίκησης Προσωπικού και της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, (ii) γνωρίζετε τι ακριβώς περιέχετε στον όρο "Ανθρώπινο Κεφάλαιο", και (iii) διακρίνετε και να εξιδεικεύεται τις δραστηριότητες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. 

Έννοιες-Κλειδιά

 

Διοίκηση Προσωπικού

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Αvθρώπινοι Πόροι

Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων

Κίνητρα

Στατιστικές Απασχόλησης

Ποσοστά Απασχόλησης