Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Γραφή χημικών τύπων και ονοματολογία χημικών ενώσεων

H γλώσσα της χημείας είναι η πλουσιότερη γλώσσα. Έχει να κάνει με τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ραγδαία. Περίπου 600.000 νέες ενώσεις παρασκευάζονται κάθε χρόνο.

Στις ημέρες μας η Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC) έχει επιφορτιστεί με το έργο της εναρμόνισης της διεθνούς αυτής «γλώσσας», με θέσπιση από καιρό σε καιρό νέων συμπληρωματικών κανόνων που να καλύπτουν τις νέες εξελίξεις και έχουν παγκόσμια ισχύ.

 

 

Γραφή χημικών τύπων και ονοματολογία 
χημικών ενώσεων

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χημικά σύμβολα, Χημικοί τύποι ενώσεων, ιόντα.