Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Γεώργιος Κ. Παπαδόπουλος

Περιγραφή

Το μάθημα είναι υποχρεωτικό, Α εξαμήνου, του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Ηπείρου. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Είναι το εισαγωγικό μάθημα Γενικής Χημείας, όπου θεμελιώνεται η επιστήμη της χημείας, ώστε ο φοιτητής να μπορεί στη συνέχεια να παρακολουθήσει με επιτυχία τα μαθήματα της Βιοχημείας-Αρχών Βιοτεχνολογίας, θρέψης, λίπανσης, εδαφολογίας, φυσιολογίας φυτών, φυσιολογίας ζώων, για να αναφέρουμε μερικά μόνον από τα μαθήματα που βασίζονται πάνω στη χημεία για να χτίσουν το δικό τους αντικείμενο.

 

Κωδικός: TEG10020
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες


Η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στην επιστήμη της χημείας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κύριες έννοιες που υπάρχουν στον κλάδο της χημείας, όπως το άτομο, το μόριο, τη δομή τους και τον περιοδικό πίνακα.

 

Παρουσίαση 1ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Ατομική θεωρία

 

Λέξεις - κλειδιά: Xημεία, άτομο, μόριο, περιοδικός πίνακας.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 1ης Διάλεξης


Η ενότητα παρουσιάζει τον περιοδικό πίνακα και τα στοιχεία που τον αποτελούν. Γίνεται αναφορά στον αριθμό Avogadro και στα χαρακτηριστικά σταθερότητας που έχουν κάποιες χημικές ενώσεις ή μόρια. Επίσης παρουσιάζεται τι είναι η χημική λογιστική. 

 

Παρουσίαση 2ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Περιοδικός Πίνακας

 

Λέξεις - κλειδιά: Περιοδικός πίνακας, αριθμός Avogadro, χημική λογιστική.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 2ης Διάλεξης

Παρουσίαση 3ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Χημικοί δεσμοί 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 3ης Διάλεξης

Η ενότητα επικεντρώνεται στον χημικό δεσμό. Αρχικά όμως παρουσιάζονται σημαντικές ομάδες του περιοδικού πίνακα. Τέλος δείχνονται και αναλύονται οι έννοιες του ομοιοπολικού και ιοντικού δεσμού.

Λέξεις - κλειδιά: Χημικός δεσμός, ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός.


Στην παρούσα ενότητα, συνεχίζεται η παρουσίαση της θεωρείας των χημικών δεσμών, αλλά πιο συγκεκριμένα των δεσμών υδρογόνου και δυνάμεων Van der Waals. Επίσης παρουσιάζεται η δομή των ατόμων και μορίων στο χώρο.  

 

 

Παρουσίαση 4ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Διαμοριακές δυνάμεις

 

Λέξεις - κλειδιά: Δεσμοί υδρογόνου, δυνάμεις Van der Waals.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 4ης Διάλεξης

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται τι είναι τα διαλύματα και γιατί είναι σημαντικά για τη ζωή μας. Επίσης θα δούμε με ποιον τρόπο εκφράζουμε τις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων, τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για αυτά και επίσης πολλά σημαντικά παραδείγματα. 

 

Παρουσίαση 5ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Διαλύματα

 

Λέξεις - κλειδιά: Διαλύματα, νερό, ιδιότητες διαλυμάτων, δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις Van der Waals.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 5ης Διάλεξης
 

 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον ορισμό της χημικής ισορροπίας, τους νόμους που τη διέπουν και παραδείγματα αντιδράσεων. Επίσης παρουσιάζεται η έννοια του καταλύτη.

 

Παρουσίαση 6ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Οξέα και Βάσεις

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημική ισορροπία, χημική κινητική, καταλύτης.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 6ης Διάλεξης

Παρουσίαση 7ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Κολλοειδή 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 7ης Διάλεξης

Η ενότητα επικεντρώνεται στα οξέα και τις βάσεις. Τι ιδιότητες έχουν, πως χρησιμεύουν στον οργανισμό μας και σε αντιδράσεις παίρνουν μέρος.

 

Λέξεις - κλειδιά: Μείγματα, κολλοειδή, προσρόφηση, ανταλλαγή ιόντων.
Οι χημικές αντιδράσεις είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της χημείας. Παίρνουν μέρος μέσα και έξω από τους οργανισμούς και χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλότητα. Στην ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια σημαντικά είδη που σχετίζονται με το περιβάλλον των οργανισμών. 

 

Παρουσίαση 8ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Θερμοδυναμική 
χημικών αντιδράσεων

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημικές αντιδράσεις, ενέργεια αντιδράσεων, κινητική αντιδράσεων.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 8ης Διάλεξης

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και επικεντρώνεται στις χημικές αντιδράσεις και συγκεκριμένα στην ενέργεια Gibbs. Επίσης παρουσιάζεται ο ρόλος και η έννοια του καταλύτη.

 

Παρουσίαση 9ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Χημική κινητική

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημικές αντιδράσεις, ενέργεια Gibbs, καταλύτες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 9ης Διάλεξης
 

 

Η ενότητα περιγράφει τη σύνδεση μεταξύ της πρότυπης ελεύθερης ενέργειας και της σταθεράς ισορροπίας. Θα δείξουμε γιατί η εξώεργη αντίδραση πρέπει να έχει και μεγάλη σταθερά ισορροπίας. 

 

Παρουσίαση 10ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Φωτομετρία

 

Λέξεις - κλειδιά: Ελεύθερη ενέργεια, εξώεργη αντίδραση, σταθερά ισορροπίας.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 10ης Διάλεξης

 

 

Η ενότητα επικεντρώνεται στο νόμο Lambert - Beer και στην απορροφητικότητα μιας ουσίας σε διάλυμα και σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται και αναλυεται το κλιματικό πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου και τρόπου μεταφοράς ουσιών και ιχνοστοιχείων σε φυτικά και μη κύτταρα, όπως η όσμωση. 

 

Παρουσίαση 11ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Απορρόφηση-
φθορισμός-φαινόμενο θερμοκηπίου

 

Λέξεις - κλειδιά: Νόμος Lambert - Beer, απορροφητικότητα, φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 11ης Διάλεξης
 

 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την έννοια της ραδιενέργειας, τους κινδύνους και τις εφαρμογές της. Επίσης εξετάζονται στοιχεία και οι ιδιότητες τους τα οποία είναι σημαντικά για τα ζώα, τα φυτά και γενικότερα τους οργανισμούς. 

 

Παρουσίαση 12ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: 'Ωσμωση-παθητική 
και ενεργός μεταφορά

 

Λέξεις - κλειδιά: Pαδιενέργεια, ακτινοβολία, χημικά στοιχεία.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 12ης Διάλεξης

H γλώσσα της χημείας είναι η πλουσιότερη γλώσσα. Έχει να κάνει με τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια γνωστές ενώσεις και ο αριθμός αυτός αυξάνεται ραγδαία. Περίπου 600.000 νέες ενώσεις παρασκευάζονται κάθε χρόνο.

Στις ημέρες μας η Διεθνής Ένωση Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC) έχει επιφορτιστεί με το έργο της εναρμόνισης της διεθνούς αυτής «γλώσσας», με θέσπιση από καιρό σε καιρό νέων συμπληρωματικών κανόνων που να καλύπτουν τις νέες εξελίξεις και έχουν παγκόσμια ισχύ.

 

 

Γραφή χημικών τύπων και ονοματολογία 
χημικών ενώσεων

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Χημικά σύμβολα, Χημικοί τύποι ενώσεων, ιόντα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  8464
Αρ. Προβολών :  78716

Ημερολόγιο