Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 01 - Γενικές αρχές χημείας, άτομα και μόρια

Η ενότητα αποτελεί εισαγωγή στην επιστήμη της χημείας. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κύριες έννοιες που υπάρχουν στον κλάδο της χημείας, όπως το άτομο, το μόριο, τη δομή τους και τον περιοδικό πίνακα.

 

Παρουσίαση 1ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Ατομική θεωρία

 

Λέξεις - κλειδιά: Xημεία, άτομο, μόριο, περιοδικός πίνακας.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 1ης Διάλεξης