Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 02 - Περιοδικός πίνακας στοιχείων, ιδιότητες


Η ενότητα παρουσιάζει τον περιοδικό πίνακα και τα στοιχεία που τον αποτελούν. Γίνεται αναφορά στον αριθμό Avogadro και στα χαρακτηριστικά σταθερότητας που έχουν κάποιες χημικές ενώσεις ή μόρια. Επίσης παρουσιάζεται τι είναι η χημική λογιστική. 

 

Παρουσίαση 2ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Περιοδικός Πίνακας

 

Λέξεις - κλειδιά: Περιοδικός πίνακας, αριθμός Avogadro, χημική λογιστική.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 2ης Διάλεξης