Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 03 - Χημικός δεσμός, μοριακές απεικονίσεις

Παρουσίαση 3ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Χημικοί δεσμοί 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 3ης Διάλεξης

Η ενότητα επικεντρώνεται στον χημικό δεσμό. Αρχικά όμως παρουσιάζονται σημαντικές ομάδες του περιοδικού πίνακα. Τέλος δείχνονται και αναλύονται οι έννοιες του ομοιοπολικού και ιοντικού δεσμού.

Λέξεις - κλειδιά: Χημικός δεσμός, ομοιοπολικός δεσμός, ιοντικός δεσμός.