Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 04 - Διαμοριακές δυνάμεις (δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις van der Waals), Διαλύματα, Χημική ισορροπία

Στην παρούσα ενότητα, συνεχίζεται η παρουσίαση της θεωρείας των χημικών δεσμών, αλλά πιο συγκεκριμένα των δεσμών υδρογόνου και δυνάμεων Van der Waals. Επίσης παρουσιάζεται η δομή των ατόμων και μορίων στο χώρο.  

 

 

Παρουσίαση 4ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Διαμοριακές δυνάμεις

 

Λέξεις - κλειδιά: Δεσμοί υδρογόνου, δυνάμεις Van der Waals.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 4ης Διάλεξης