Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 05 - Διαλύματα, οξέα, βάσεις, pH, γινόμενο διαλυτότητας

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζεται τι είναι τα διαλύματα και γιατί είναι σημαντικά για τη ζωή μας. Επίσης θα δούμε με ποιον τρόπο εκφράζουμε τις συγκεντρώσεις των διαλυμάτων, τι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε για αυτά και επίσης πολλά σημαντικά παραδείγματα. 

 

Παρουσίαση 5ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Διαλύματα

 

Λέξεις - κλειδιά: Διαλύματα, νερό, ιδιότητες διαλυμάτων, δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις Van der Waals.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 5ης Διάλεξης