Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 06 - Οξέα, βάσεις, pH, γινόμενο διαλυτότητας
 

 

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον ορισμό της χημικής ισορροπίας, τους νόμους που τη διέπουν και παραδείγματα αντιδράσεων. Επίσης παρουσιάζεται η έννοια του καταλύτη.

 

Παρουσίαση 6ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Οξέα και Βάσεις

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημική ισορροπία, χημική κινητική, καταλύτης.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 6ης Διάλεξης