Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 07 - Μείγματα, κολλοειδή, επιφανειακά φαινόμενα, προσρόφηση-ανταλλαγή ιόντων

Παρουσίαση 7ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Κολλοειδή 
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 7ης Διάλεξης

Η ενότητα επικεντρώνεται στα οξέα και τις βάσεις. Τι ιδιότητες έχουν, πως χρησιμεύουν στον οργανισμό μας και σε αντιδράσεις παίρνουν μέρος.

 

Λέξεις - κλειδιά: Μείγματα, κολλοειδή, προσρόφηση, ανταλλαγή ιόντων.