Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 08 - Χημικές αντιδράσεις, θερμοδυναμική/κινητικήΟι χημικές αντιδράσεις είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία της χημείας. Παίρνουν μέρος μέσα και έξω από τους οργανισμούς και χαρακτηρίζονται από εξαιρετική ποικιλότητα. Στην ενότητα θα παρουσιαστούν κάποια σημαντικά είδη που σχετίζονται με το περιβάλλον των οργανισμών. 

 

Παρουσίαση 8ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Θερμοδυναμική 
χημικών αντιδράσεων

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημικές αντιδράσεις, ενέργεια αντιδράσεων, κινητική αντιδράσεων.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 8ης Διάλεξης