Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 09 - Χημικές αντιδράσεις, θερμοδυναμική/κινητική (2)

Η ενότητα αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και επικεντρώνεται στις χημικές αντιδράσεις και συγκεκριμένα στην ενέργεια Gibbs. Επίσης παρουσιάζεται ο ρόλος και η έννοια του καταλύτη.

 

Παρουσίαση 9ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Χημική κινητική

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημικές αντιδράσεις, ενέργεια Gibbs, καταλύτες.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 9ης Διάλεξης