Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 10 - Νόμος απορρόφησης φωτός Lambert-Beer
 

 

Η ενότητα περιγράφει τη σύνδεση μεταξύ της πρότυπης ελεύθερης ενέργειας και της σταθεράς ισορροπίας. Θα δείξουμε γιατί η εξώεργη αντίδραση πρέπει να έχει και μεγάλη σταθερά ισορροπίας. 

 

Παρουσίαση 10ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Φωτομετρία

 

Λέξεις - κλειδιά: Ελεύθερη ενέργεια, εξώεργη αντίδραση, σταθερά ισορροπίας.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 10ης Διάλεξης