Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 11 - Φάσματα απορρόφησης, φθορισμού, φαινόμενο θερμοκηπίου

 

 

Η ενότητα επικεντρώνεται στο νόμο Lambert - Beer και στην απορροφητικότητα μιας ουσίας σε διάλυμα και σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Μεταξύ άλλων παρουσιάζεται και αναλυεται το κλιματικό πρόβλημα του φαινομένου του θερμοκηπίου και τρόπου μεταφοράς ουσιών και ιχνοστοιχείων σε φυτικά και μη κύτταρα, όπως η όσμωση. 

 

Παρουσίαση 11ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: Απορρόφηση-
φθορισμός-φαινόμενο θερμοκηπίου

 

Λέξεις - κλειδιά: Νόμος Lambert - Beer, απορροφητικότητα, φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 11ης Διάλεξης