12. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό αξιολόγησης και παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο Δημοτικό

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται υλικό που υπάρχει στο http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx του Υπουργείου Παιδείας για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες

Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, παρέμβαση, μαθησιακές δυσκολίες, e-yliko

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ