13. Υλικό παρέμβασης για μαθησιακές δυσκολίες για Γυμνάσιο, Λύκειο, Ενηλίκους

Αποτέλεσμα εικόνας για ενήλικες μαθησιακές δυσκολίες

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα τύπων ασκήσεων για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες που βρίσκονται στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες εκτός του Δημοτικού, καθώς και για ενήλικες

Λέξεις-κλειδιά: παρέμβαση, μαθησιακές δυσκολίες, Γυμνάσιο, Λύκειο, ενήλικες

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ
13. Υλικό παρέμβασης για Μαθησιακές Δυσκολίες για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και Ενηλίκους

Από το βιβλίο Ήπια Γνωστική Διαταραχή. ΤΣΑΝΤΑΛΗ, Ε., & ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Δ. (2008)

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.