01. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 1ο

Χαιρετισμοί, Παρουσίαση Προγράμματος «Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου»

 

Λέξεις Κλειδιά: χαιρετισμοί, πρόγραμμα