03. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 3ο

Ανοικτά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου: Απολογισμός - Προοπτικές

Ευγενία Τόκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονική Υπεύθυνη Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΤΕΙ Ηπείρου

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ανοιχτά μαθήματα, απολογισμός, πρακτικές, προοπτικές