04. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 4ο

Ανοικτά Μαθήματα στην Πράξη

Ιωάννης Τσούλος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Τεχνικός Υπεύθυνος Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΤΕΙ Ηπείρου.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτά μαθήματα, πρακτικές