07. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 7o

Ανοικτά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου: Το Τώρα & το Μετά

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτά μαθήματα, ΤΕΙ, πρακτικές, προοπτικές