08. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 8o

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: Τι μάθαμε από τη συμμετοχή μας στο έργο - Προτάσεις για την επόμενη μέρα

Ευγενία Τόκη, Επιστημονική Υπεύθυνη Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΤΕΙ Ηπείρου, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου
Ιωάννης Γκανάς, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου
Γεράσιμος Μελετίου, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Γεώργιος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Μαίρη Γκούβα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ Ηπείρου
Κωνσταντίνος Καραμάνης, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Στέφανος Μαντζούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου
Ιωάννης Τσούλος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου

Απονομή Βραβείων σε ανοικτά μαθήματα που ξεχωρίζουν

 

Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτά μαθήματα, στρογγυλή τράπεζα, προτάσεις, προοπτικές