Εισαγωγή

Επιχειρείται μία πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της φυτοπαθολογίας και προσφέρεται η σημασία και θέση της φυτοπαθολογίας στη γεωργική παραγωγή, καθώς επίσης δίνεται η έννοια του όρου «ασθενές φυτό».

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Φυτοπροστασία, φυτιατρική, βιοτικοί παράγοντες, αβιοτικοί παράγοντες, ασθένεια.