Σημειολογία

Περιγράφονται τα κυριότερα σημεία που εκδηλώνονται στα ασθενή φυτά που είναι προσβεβλημένα από μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές κ.λπ. ασθένειες, ώστε να καταστεί δυνατή η διάκρισή τους.

 

Λέξεις-κλειδιά: Ασθένεια, φυτονόσος, μύκητας, βακτήριο, ιός.