Φυτοπαθολογική βακτηριολογία

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, μετάδοση, σύστημα ταξινόμησης κ.λπ.) των βακτηρίων & άλλων προκαρυωτικών οργανισμών, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

Λέξεις-κλειδιά: Βακτήριο, φυτόπλασμα, χρώση Gram, πλασμίδιο, διχοτόμηση, μαστίγιο.