Θρέψη μικροοργανισμών, διατροφική εξάρτηση & κύκλος παρασιτικής ασθένειας

Αποσαφήνιση των διαδοχικών σταδίων εξέλιξης μίας ασθένειας από μεταδοτικά παθογόνα, καθώς και οι διατροφικές σχέσεις που υφίστανται μεταξύ των παθογόνων και των φυτών στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης και εξάρτησης του παθογόνου από τον ξενιστή-φυτό.

 

Λέξεις-κλειδιά: Θρεπτική ουσία, ένζυμο, βιταμίνη, οξυγόνο, παράσιτο, σαπρόφυτο.