Διαγνωστική Φυτοπαθολογία

 

 

Περιγραφή των αρχών & μεθόδων προσδιορισμού των παθογόνων και μη αιτιών των ασθενειών των φυτών τόσο στον αγρό βάσει των ορατών μακροσκοπικώς συμπτωμάτων και τη δυναμική εξέλιξης αυτών στον αγρό κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, αλλά και με τη βοήθεια εργαστηριακών μεθόδων και τεχνικών.

 

Λέξεις-κλειδιά: Απομόνωση, σύμπτωμα, σημείο, υγρός θάλαμος, πληροφοριακό δελτίο, αρχές Koch.