Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 2: Το έδαφος

 

 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια του εδάφους. Όροι όπως, μηχανική σύσταση του εδάφους, τύποι εδαφών, φυσικές παράμετροι του εδάφους, δομή του εδάφους, βάθος του εδάφους, θρεπτικά συστατικά του εδάφους, ταξινόμηση της εδαφικής υγρασίας, έκφραση της εδαφικής υγρασίας, αποθήκευση της εδαφικής υγρασίας, κορεσμός, υδατοϊκανότητα, σημείο μόνιμης μάρανσης, μέθοδοι προσδιορισμού της εδαφικής υγρασίας, μέθοδοι προσδιορισμού της υδατοϊκανότητας, προσδιορισμοί του σημείου μόνιμης μάρανσης, εκτίμηση της εδαφικής υγρασίας στο χωράφι, διηθητική ικανότητα του εδάφους, παράγοντες που επηρεάζουν την διηθητικότητα και μέτρηση της διηθητικότητας αναλύονται.

 

Λέξεις κλειδιά: Μηχανική σύσταση του εδάφους, Τύποι εδαφών, Πορώδες του εδάφους.