Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 4: Κύρια εδαφική ζώνη εφοδιασμού των φυτών σε νερό

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται αναλυτικά η έννοια του ενεργού ριζιστρώματος και παρουσιάζεται ο τρόπος εφοδιασμού των φυτών με νερό. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξάτμιση,  Διαπνοή, Εξατμισοδιαπνοή.