Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 9: Η άρδευση με περιορισμένη διάχυση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται βασικές έννοιες της περιορισμένης διάχυσης όπως η αρδευτική δόση και χρόνος άρδευσης, ο υπολογισμός των διαστάσεων των λωρίδων, οι τρόποι εφαρμογής του νερού, τα κατασκευαστικά στοιχεία και η εφαρμογή της άρδευσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Λωρίδες άρδευσης, Δόση άρδευσης, Χρόνος άρδευσης.