Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 10: Η άρδευση με αυλάκια

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τρόποι παροχής του νερού στα αυλάκια, η διήθηση του νερού από τα αρδευτικά αυλάκια, η αρδευτική δόση και ο χρόνος άρδευσης, ο υπολογισμός των διαστάσεων των αρδευτικών αυλακιών και οι τρόποι εφαρμογής του νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Αυλάκια άρδευσης, Δόση άρδευσης, Χρόνος άρδευσης