Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 13: Μελέτη συγκροτήματος καταιονισμού

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται όλα τα στάδια μελέτης και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης μελέτης άρδευσης με καταιονισμό.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μελέτη άρδευσης